Us informem que s’ha publicat la convocatòria d'ajuts postdoctorals AXA FEllowships 2023 “Renewable Energy: Ensuring a sustainable and fair transition”.

El termini de presentació de documents d'EOI és fins al 10 de maig de 2023.

Aquesta notificació també ha estat enviada a directors/es i caps d’UTGs, si us plau, feu la difusió que creieu convenient.

Més informació

Us recordem que tothom es pot subscriure a aquestes notificacions.